Dusek Akne Çalıştayı | TDD

28 Mart 2021 Pazar 9:45

Chat

Program

09:45 - 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Emel Erdal (Türk Dermatoloji Derneği Başkanı)
Güneş Gür Aksoy (DUSEK Başkanı)
Ayşe Serap Karadağ (Akne Çalışma Grubu Başkanı)
   
10:00 - 11:00 OTURUM 1: AKNEYE TANISAL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: 
Sedef Şahin, İnci Mevlütoğlu, Emel Erdal
10:00 - 10:15 Aknede Etyopatogenez ve Mikrobiyota
İdil Ünal
10:15 - 10:30 Akneye Eşlik Eden Komorbiditeler ve Sendromlar
Kamer Gündüz
10:30 - 10:45 Pediatrik Endokrinologlar Akneyi Nasıl Değerlendiriyor?
Gül Yeşiltepe Mutlu
10:45 - 11:00 Psikiyatrist Gözüyle Akneye Psikososyal Yaklaşım
Özlem Yıldız Gündoğdu
11:00 - 11:15 Tartışma
   
11:15 - 11:30 KAHVE ARASI
   
11:30 - 13:00 OTURUM 2: AKNEDE TEDAVİ YAKLAŞIMI 1
Oturum Başkanları: 
Sibel Alper, İlknur Altunay, Hatice Şanlı
11:30 - 11:45 Aknede Topikal Tedavi ve Hasta Uyumu
İncilay Kalay
11:45 - 12:00 Aknede Sistemik Antibiyotikler ve Antibiyotik Direnci
Zennure Takcı
12:00 - 12:15 Erişkin Endokrinolog Gözüyle Hormonal Akne ve Tedavisi
Ela Keskin
12:15 - 12:30 Akne Tedavisinde İzotretinoin: Gerçekten Güvenli mi?
Aslı Kaptanoğlu
12:30 - 12:45 İzotretinoinle Tetiklenen Bipolar Bozukluk Olgusu
Sevim Baysak
12:45 - 13:00 Tartışma
   
13:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:30 - 15:15 OTURUM 3: AKNEDE TEDAVİ YAKLAŞIMI 2
Oturum Başkanları: 
Server Serdaroğlu, Dilek Bayramgürler, Necmettin Akdeniz
13:30 - 13:45 Aknede Algoritmik Tedavi Yaklaşımı, Rehberler Ne Öneriyor?
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
13:45 - 14:00 Pediatrik Akne Tedavisi
Serap Utaş
14:00 - 14:15 Dirençli Akne Tedavisi
Aysun Şikar Aktürk
14:15 - 14:30 Aknede Diyet; Ne Önerelim?
Şule Güngör
14:30 - 14:45 Özel Durumlarda Akne Tedavisi
Berna Aksoy
14:45 - 15:00 Akne Konglobata ve Sakroileit Olgusu
Ayda Acar
15:00 - 15:15 Tartışma
   
15:15 - 15:30 KAHVE ARASI
   
15:30 - 17:15 OTURUM 4: AKNEDE TEDAVİ YAKLAŞIMI 3
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır, Özlem Su Küçük, Zehra Aşiran Serdar
15:30 - 15:45 Aknede Deri Bakımı ve Kozmetolojik Yaklaşım
Ayşe Serap Karadağ
15:45 - 16:00 Aknede Kozmetolojik İşlemler (Fiziksel Yöntemler)
Gülşen Tükenmez Demirci
16:00 - 16:15 Akne Skar Tedavisi
Yasemin Oram
16:15 - 17:00 Aknede Alternatif Tedaviler
Filiz Topaloğlu Demir
17:00 - 17:15 Tartışma
   
17:15 - 17:30 KAHVE ARASI
   
17:30 - 18:40 OTURUM 5:AKNEDE GÜNCEL
Oturum Başkanları: Hayriye Sarıcaoğlu, Mehmet Salih Gürel, Güneş Gür Aksoy
17:30 - 17:40 Akne ile İlgili Güncel Metanalizlerin Gözden Geçirilmesi
Ozan Erdem
17:40 - 17:50 Literatürde Covid Döneminde Akne ile İlgili Neler Yazıldı?
Ömer Kutlu
17:50 - 18:00 Dermatologlar Sosyal Medyada Akne ile İlgili Neleri Konuştu?
İlkay Can
18:00 - 18:10 Google’da Hastalar Akne ile İlgili Neleri Araştırıyor?
Ferdi Öztürk
18:10 - 18:20 Akne Çalışma Grubu Sosyal Medya Çalışması
Melek Aslan Kayıran
18:20 - 18:30 Endokrin Bozucular Akne Patogenezinde Rol Oynayabilir mi?
Hatice Kaya Özden
18:30 - 18:40 Tartışma ve Kapanış