KLİNİKO-PATOLOJİ TOPLANTISI; NASH'DE FİBROZİSİ DAHA İYİ NASIL BELİRLERİM? | TKAD

30 Kasım 2021 Salı 20:00

Chat

Oturum Başkanları:


Dr. Meral Akdoğan Kayhan (Sağlık Bilimler Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi)
Dr. Cemal Nuri Erçin (Gülhane Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Dr. Nesrin Turhan (Sağlık Bilimler Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi)


20:00-20:15
Olgu Sunumları: Dr. Dilara Turan (Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği)


20:15-20:30
Non-invaziv Testlerle Fibrozisi Değerlendirme: Dr. Levent Doğanay (Sağlık Bilimler Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


20:30-20:45
Patolog Gözüyle Fibrozisi Değerlendirme: Dr. Cenk Sökmensüer (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı)


20:45-21:00
Radyolog Gözüyle Fibrozisi Değerlendirme: Dr. İlkay İdilman (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı)


21:00-21:30
Tartışma ve Kapanış