Wilson'u Başlangıçta Fark Edin | TKAD

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:00

Chat

20.00 - 20.05 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Ramazan İdilman
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD)
20.05 – 20.35 Çocukluk Çağı Wilson Hastalığı Farkındalığı
Prof. Dr. Figen Özçay
(Ankara Başkent Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji , Hepatoloji ve Beslenme BD)
20.35 – 21.05 Erişkin Yaşta Wilson Hastalığı Farkındalığı
Prof. Dr. Kadir Demir
(İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi , Gastroenteroloji BD )
21.05 – 21.30 Soru - Cevap